14-06-2021

Geen Dorpencompetitie, ondanks dat badminton in de sporthal weer mogelijk is.

Het leek de goede kant op te gaan, maar de commissie voorziet toch omstandigheden, die riscico's voor de deelnemers inhouden.

De afweging, die dan gemaakt moet worden: Is het spelen van de competitie belangrijker, dan de gezondheid van de deelnemers.

Het eenduidige antwoord daar op is "NEE".
We hopen, dat iedereen zich daar in vinden kan en we gaan er van uit voor het volgend seizoen, de competitie wel weer te kunnen organiseren.

De commissie voor de Dorpencompetitie NOF